Bacsicayxanh Logo
Nhện đỏ hại rau muống
Nhện đỏ hại rau muống
Nhện đỏ hại rau muống
Nhện đỏ hại rau muống

Nhện đỏ hại rau muống

Biểu hiện

Nhện đỏ hại rau muống
Nhện đỏ hại rau muống
Nhện đỏ hại rau muống
Nhện đỏ hại rau muống
Nhện đỏ hại rau muống

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết nhện đỏ hại rau muống

Hậu quả

Hậu quả khi nhện đỏ hại rau muống

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: