Bacsicayxanh Logo
Sâu ba ba hại rau muống
Sâu ba ba hại rau muống
Sâu ba ba hại rau muống
Sâu ba ba hại rau muống

Sâu ba ba hại rau muống

Biểu hiện

Biểu hiện sâu ba ba hại rau muống
Biểu hiện sâu ba ba hại rau muống
Biểu hiện sâu ba ba hại rau muống
Biểu hiện sâu ba ba hại rau muống
Biểu hiện sâu ba ba hại rau muống

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết sâu ba ba hại rau muống
Đặc điểm nhận biết sâu ba ba hại rau muống
Đặc điểm nhận biết sâu ba ba hại rau muống
Đặc điểm nhận biết sâu ba ba hại rau muống

Hậu quả

Hậu quả khi sâu ba ba hại rau muống

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: