Bacsicayxanh Logo
Sâu khoang hại rau muống
Sâu khoang hại rau muống
Sâu khoang hại rau muống
Sâu khoang hại rau muống

Sâu khoang hại rau muống

Biểu hiện

Biểu hiện sâu khoang hại rau muống

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết khi sâu khoang hại rau muống

Hậu quả

Hậu quả khi sâu khoang hại rau muống

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: