Bacsicayxanh Logo
Ốc bươu vàng hại rau muống
Ốc bươu vàng hại rau muống
Ốc bươu vàng hại rau muống
Ốc bươu vàng hại rau muống

Ốc bươu vàng hại rau muống

Biểu hiện

Biểu hiện ốc bươu vàng hại rau muống
Biểu hiện ốc bươu vàng hại rau muống
Biểu hiện ốc bươu vàng hại rau muống
Biểu hiện ốc bươu vàng hại rau muống
Biểu hiện ốc bươu vàng hại rau muống

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết khi ốc bươu vàng hại rau muống

Hậu quả

Hậu quả khi ốc bươu vàng hại rau muống

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: