Sâu đục quả hại vú sữa

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả