Bệnh phấn trắng trên cà rốt

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả