Bệnh thối mềm trên cà rốt

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả