Sâu đục cành cây ổi

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả