Bacsicayxanh Logo
Bọ nhảy hại rau húng quế
Bọ nhảy hại rau húng quế
Bọ nhảy hại rau húng quế
Bọ nhảy hại rau húng quế

Bọ nhảy hại húng quế

Biểu hiện

Biểu hiện khi bọ nhảy hại rau húng quế
Biểu hiện khi bọ nhảy hại rau húng quế
Biểu hiện khi bọ nhảy hại rau húng quế
Biểu hiện khi bọ nhảy hại rau húng quế

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết khi bọ nhảy hại rau húng quế
Đặc điểm nhận biết khi bọ nhảy hại rau húng quế
Đặc điểm nhận biết khi bọ nhảy hại rau húng quế
Đặc điểm nhận biết khi bọ nhảy hại rau húng quế

Hậu quả

Hậu quả khi bọ nhảy hại rau húng quế
Hậu quả khi bọ nhảy hại rau húng quế
Hậu quả khi bọ nhảy hại rau húng quế
Hậu quả khi bọ nhảy hại rau húng quế

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: