Bacsicayxanh Logo
Rầy rệp hại húng quế
Rầy rệp hại húng quế
Rầy rệp hại húng quế
Rầy rệp hại húng quế

Rầy rệp hại húng quế

Biểu hiện

Biểu hiện rầy rệp hại húng quế
Biểu hiện rầy rệp hại húng quế
Biểu hiện rầy rệp hại húng quế
Biểu hiện rầy rệp hại húng quế

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết khi rầy rệp hại húng quế
Đặc điểm nhận biết khi rầy rệp hại húng quế
Đặc điểm nhận biết khi rầy rệp hại húng quế
Đặc điểm nhận biết khi rầy rệp hại húng quế

Hậu quả

Hậu quả khi rầy rệp hại húng quế

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: