Bacsicayxanh Logo
Sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế

Sâu tơ, sâu xanh hại húng quế

Biểu hiện

Biểu hiện sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Biểu hiện sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Biểu hiện sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Biểu hiện sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Biểu hiện sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Đặc điểm nhận biết sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Đặc điểm nhận biết sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Đặc điểm nhận biết sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Đặc điểm nhận biết sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế

Hậu quả

Hậu quả khi sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Hậu quả khi sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Hậu quả khi sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế
Hậu quả khi sâu xanh sâu tơ hại rau húng quế

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: