Bacsicayxanh Logo
Châu chấu hại húng quế

Châu chấu hại húng quế

Biểu hiện

Biểu hiện khi châu chấu hại húng quế

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết khi châu chấu hại húng quế

Hậu quả

Hậu quả khi châu chấu hại húng quế

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: