Bacsicayxanh Logo
Ốc sên hại húng quế

Ốc sên hại húng quế

Biểu hiện

Biểu hiện khi ốc sên hại húng quế
Biểu hiện khi ốc sên hại húng quế
Biểu hiện khi ốc sên hại húng quế
Biểu hiện khi ốc sên hại húng quế

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm khi ốc sên hại húng quế
Đặc điểm khi ốc sên hại húng quế
Đặc điểm khi ốc sên hại húng quế
Đặc điểm khi ốc sên hại húng quế

Hậu quả

Hậu quả khi ốc sên hại húng quế

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: