Sâu xanh ăn lá hại khổ qua mướp đắng

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả