Bacsicayxanh Logo
Rầy mềm hại ớt
Rầy mềm hại ớt
Rầy mềm hại ớt
Rầy mềm hại ớt

Rầy mềm hại ớt

Biểu hiện

Biểu hiện khi rầy mềm hại cây ớt
Biểu hiện khi rầy mềm hại cây ớt
Biểu hiện khi rầy mềm hại cây ớt
Biểu hiện khi rầy mềm hại cây ớt

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm rầy mềm hại ớt

Hậu quả

Hậu quả khi cây ớt bị rầy mềm gây hại

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: