Sâu xanh da láng hại ớt

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả