Xử lý bệnh lở cổ rễ trên cà chua bằng biện pháp sinh học
Bệnh lở cổ rễ trên cà chua
Bệnh lở cổ rễ trên cà chua

Bệnh lở cổ rễ trên cà chua

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện của bệnh lở cổ rễ trên cây cà chua
Biểu hiện của bệnh lở cổ rễ trên cây cà chua

Hậu quả

Hậu quả bệnh lở cổ rễ trên cà chua
Hậu quả bệnh lở cổ rễ trên cà chua