Bacsicayxanh Logo
Ruồi đục lá cà chua
Ruồi đục lá cà chua
Ruồi đục lá cà chua
Ruồi đục lá cà chua

Ruồi đục lá cà chua

Biểu hiện

Biểu hiện ruồi đục lá cà chua

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá cà chua
Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá cà chua
Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá cà chua
Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá cà chua

Hậu quả

Hậu quả khi ruồi đục lá cà chua

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: